АссисТАС.Страхование жизни.

Успех состоит в том, чтобы подняться на ноги на один раз больше, чем вам доведется упасть.

Билл Ньюмен "Парите вместе с орлами"


tas.zp.ua
      смт. Гвардійське (АРК) м. Дніпропетровськ Дніпропетровська областьм. ЖитомирЗакарпатська областьм. ЗапоріжжяЗапорізька областьАР Кримм. Лубним. Львівм. Мукачевом. Полтавам. Ужгородм. Тячівм. Феодосія
 
 

Идея

4 вересня о 20-00

відкрита презентація

Н. Загоруйко 

"Ідея  страхування життя"

Наталья Загоруйко 
Вход в конференц-зал

 

Бизнес

5 вересня о 20-00 

відкрита презентація

А. Загоруйко 

"Страхування життя

як бизнес"

sasha 
Вход в конференц-зал

 
 
 
 

Сейчас на сайте:

Сейчас 40 гостей онлайн
 
Структура системи пенсійного забезпечення в Україні. Коротка довідка PDF Печать E-mail


3ur2   У багатьох країнах світу пенсійні системи вже давно стали багаторівневими і нагадують своєрідний «пенсійний пиріг». На такий «пиріг» перетворюється і пенсійна система в Україні. Як буде пектись цей пиріг, і з яких складових він буде складатись буде вирішено Урядом. Нинішня система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів. Перший рівень — солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яка базується на засадах солідарності і субсидування та здійсненні виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Обов’язкові відрахування до Пенсійного фонду (35,2%: 33,2%-роботодавець, 2%- працівник) робляться зазвичай вашою бухгалтерією при нарахуванні вам заробітної зарплатні. По суті, Пенсійний фонд — великий «грошовий мішок», куди спочатку йдуть всі відрахування з заробітних плат, і потім йде розподіл серед пенсіонерів  - при досягненні пенсійного віку вони зазвичай отримують пенсію. Нагадаємо, що органи Пенсійного фонду ведуть чіткий персоніфікований облік надходжень страхових внесків кожного українця.

Пенсійний фонд забезпечує роботу єдиного автоматизованого банку відомостей про застрахованих осіб. Пенсійний фонд на сьогодні забезпечує нарахування та виплату «державних» пенсій. Тенденція, яка спостерігається в Україні (так само, як і в багатьох країнах) досить сумна: скорочення питомої ваги працюючого населення, та збільшення кількості пенсіонерів. Демографічний прогноз (див. таблицю) та економічні розрахунки свідчать про те, що якщо систему не змінити, то в майбутньому з’являться дуже високі ризики того, що пенсійних внесків працюючих людей не буде достатньо для того, щоб забезпечувати виплату пенсій пенсіонерам.
333
При нинішній пенсійній системі дефіцит Пенсійного фонду неминучий. Який вихід? Україна, в цьому плані не буде «відкривати велосипед» — в країні вже започатковано пенсійну реформу: в країні уже створений третій рівень пенсійної системи та створюється другий – обов’язковий накопичувальний рівень.
Третій рівень — система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення. Громадяни, майбутні пенсіонери можуть добровільно сплачувати внески до НПФ, та в майбутньому отримати додаткову пенсію.
Другий рівень пенсійної системи — той, який має створитися в найближчому майбутньому. Як працює 2 рівень на практиці? Передбачається, що молоді люди - майбутні пенсіонери будуть обов’язково перераховувати певну суму (від 2 до 7% від нарахованої заробітної плати) у так званий спеціальний Накопичувальний пенсійний фонд. Останній може управлятись як виключно централізовано державними структурами, так  і приватними компаніями з управління активами. Ідея в тому, що Накопичувальний фонд має забезпечувати збереження коштів та їх примноження шляхом ефективного інвестування пенсійних активів. Відповідно кожний, хто інвестував частину своєї заробітної плати в Накопичувальний фонд, буде отримувати не тільки звичайну «державну» (солідарну) пенсію від Пенсійного фонду, але і додаткову пенсію, за рахунок коштів, облікованих на його накопичувальному пенсійному рахунку. Фактично другий рівень —  це щось середнє між першим та третім рівнем.  В світі існує декілька моделей формування та управління обов’язковим 2 рівнем пенсійної системи.

Що зараз відбувається з 2 рівнем?

Міністерством праці та соціальної політики у грудні 2009 року створена робоча група з опрацювання проекту Закону України "Про запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування" та законодавчих актів, необхідних для створення умов із запровадження другого рівня системи пенсійного забезпечення в Україні. Метою зазначеної робочої групи є підготування до другого читання у Верховній Раді України законопроекту про запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (другого рівня).
Законопроект про другий рівень прийнятий Верховною Радою України у першому читанні у квітні 2007 року. З тих пір відбулись зміни у законодавстві, які викликають необхідність внесення поправок до варіанту, прийнятого у першому читанні. Варіант законопроекту, який прийнятий Верховною Радою України у першому читанні, передбачає створення єдиного Накопичувального фонду та можливість вибору недержавних пенсійних фондів учасниками другого рівня через певний час – через 11 років з дня запровадження сплати внесків до другого рівня.

Хто здійснюватиме адміністрування другого рівня?

Згідно існуючого законодавства, передбачається, що Адміністрування Накопичувального пенсійного фонду здійснюватиме Пенсійний фонд України. На Пенсійний фонд України покладається функція збору обов’язкових страхових внесків до другого рівня та контролю за своєчасністю та повнотою їх сплати.
У разі створення єдиного Накопичувального пенсійного фонду координація діяльності другого рівня здійснюватиметься Радою Накопичувального пенсійного фонду, до складу якої входитимуть представники від центральних органів виконавчої влади, представники, призначені Верховною Радою України (у тому числі від Національного банку України), а також представники від застрахованих осіб та роботодавців.
Рада Накопичувального пенсійного фонду обиратиме за конкурсом компанії з управління активами, зберігача, аудитора, які обслуговуватимуть Накопичувальний пенсійний фонд. Інвестування пенсійних активів другого рівня здійснюватиметься за більш консервативними нормативами, передбаченими Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Кошти другого рівня належатимуть застрахованій особі на правах власності. За рахунок таких коштів будуть здійснюватись виплати довічних пенсій: або довічної пенсії з установленим періодом або довічної обумовленої пенсії або довічної пенсії подружжя. Такі види пенсійних виплат будуть здійснюватись при досягненні особами пенсійного віку. Якщо суми накопичених коштів особи не буде достатньою для здійснення виплат довічної пенсії, тобто накопичення не досягатимуть суми, визначеної Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, така сума коштів буде виплачуватись особі одноразово.
Уразі визнання особи інвалідом першої або другої груп, буде можливість обирати: отримати кошти одноразово чи використати їх на оплату довічної пенсії при досягненні пенсійного віку. У разі смерті учасника другого рівня накопичені кошти виплачуватимуться особі, визначеній померлим учасником. При відсутності такої особи, накопичена сума коштів померлого учасника другого рівня передається у спадщину.
В рамках обговорення схваленої Кабінетом Міністрів України у жовтні 2009 року Концепції подальшого проведення пенсійної реформи відбувалась дискусія щодо моделі функціонування другого рівня пенсійної системи та можливості спрямування обов’язкових страхових внесків одразу, із запровадженням другого рівня, до недержавних пенсійних фондів. Висловлювались різні думки, у тому числі зазначалось, що питання про спрямування коштів другого рівня до недержавних пенсійних фондів має вирішуватись з урахуванням того, чи відповідає діяльність на третьому рівні міжнародним стандартам з таких питань, як інвестування пенсійних коштів, облік коштів, звітність, розкриття інформації, нагляд та контроль, здійснення пенсійних виплат, а також дотримання загальних принципів: прозорості, чесності, справедливості.

Вище керівництво країни вже підтвердило бажання проводити пенсійну реформу, при Президентові створено Комітет з економічних реформ. Відповідно до Програми економічних реформ України на 2010 – 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" запровадження другого рівня в Україні передбачається до кінця 2012 року.

Резюме

Таким чином «пенсійний пиріг» майбутнього пенсіонера буде включати три складові — пенсій із першого, другого та третього рівня. Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення. Таке поєднання має забезпечити соціальні гарантії та фінансову стабільність пенсійної системи. Адже солідарна та накопичувальна системи підвладні впливу різних ризиків: перша вразлива щодо демографічних ризиків і досить стійка до інфляційних, друга — навпаки.
Реформована солідарна система враховуватиме інтереси малозабезпечених верств населення, а накопичувальна — стимулюватиме до пенсійних заощаджень усіх громадян, особливо з більш високими доходами.

+/-
Оставить комментарий
Имя:
Email:
 
Тема:
UBB-Код:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Пожалуйста, введите проверочный код, который Вы видите на картинке.
+/- Комментарии
Добавить новый Поиск
Русская редакция: www.freedom-ru.net & www.joobb.ru

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."